Terug naar de overzichtspagina.

Lag het aantal gewelds-
meldingen dat veilig thuis
twente in 2022 behandelde

Naar beneden scrollen om verder te lezen

‘Samen kunnen we structureel bijdragen aan de veiligheid van Twentenaren’

Alle inwoners van Twente moeten in veiligheid kunnen opgroeien en samenleven. Maar door diverse vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties is dit helaas niet altijd het geval. In 2022 behandelt Veilig Thuis Twente (VTT), het regionale advies-
en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, 4.018 meldingen en
2.909 adviesvragen. Daarmee stijgt het aantal meldingen in vergelijking met 2021
met 15 procent. Volgens Pauline Koopman is dit een belangrijk signaal waar VTT niet omheen kan en een extra reden om intensief samen te werken met de ketenpartners. Samen moeten we het geweld in Twente stoppen.’

Duurzaam veilige leefomgeving

‘Ik ben blij dat we in 2022 bijna 7.000 keer gevonden zijn en konden bijdragen
aan veiligheid. Maar toch zou ik het liefst willen dat we VTT vandaag nog konden opdoeken. Dan zou iedere Twentenaar in een duurzaam veilige leefomgeving wonen en hebben we onze missie bereikt. Helaas is dat niet realistisch en vonden er ook
in 2022 nog diverse vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties plaats.’ Aan het woord is Pauline Koopman, teamleider van de teams Crisisinterventie en Backoffice binnen Veilig Thuis Twente . ‘Denk bijvoorbeeld aan huiselijk geweld, kindermis-handeling, (ex)partnergeweld, ouderenmishandeling, stalking of seksueel geweld.
In onveilige situaties zijn wij 24 uur per dag beschikbaar. Dus ook ’s nachts, in de weekenden en op feestdagen staan onze medewerkers klaar om acute onveilige situaties te herstellen en directe crisisinterventies uit te voeren. Daarnaast voeren we buiten kantoortijd ook de bereikbaarheidsdienst voor alle 14 Twentse gemeenten uit.’

Pauline Koopman

Pauline Koopman

Teamleider van de
teams Crisisinterventie
en Backoffice bij
Veilig Thuis Twente

‘Ik ben blij dat we in 2022 bijna 7.000 keer gevonden zijn en konden bijdragen aan veiligheid’

- Pauline Koopman

Intensieve samenwerking

In vergelijking met 2021 nam in 2022 het aantal meldingen bij VTT met 15 procent toe, maar wat Pauline betreft is deze toename van meldingen niet per se iets negatiefs.
‘Wij merken namelijk dat slachtoffers van huiselijk geweld hulp inroepen en hun situatie bespreekbaar maken en dat is heel goed. Ik denk dat een toename van het aantal meldingen en adviesvragen ertoe kan leiden dat het geweld in afhankelijkheidsrelaties in Twente juist afneemt op termijn. Voor VTT is het heel belangrijk dat we in gesprek komen met alle directbetrokkenen, slachtoffers en daders, de directe omgeving en professionals. Want alleen als wij achter de voordeur komen, kunnen we samen in gesprek en het geweld stoppen. Hetzelfde geldt voor de adviesvragen. Als ze niet gesteld worden, kunnen we ze ook niet beantwoorden. Uiteindelijk gaat het erom dat we van meerwaarde zijn voor alle betrokkenen van huiselijk geweld en kindermis-handeling en dat we eraan bijdragen dat hun dagelijkse leven weer veilig wordt. Daarom is het mooi om te zien dat VTT als expertisecentrum op het gebied van (huiselijk) geweld en kindermishandeling ook goed door professionals wordt gevonden. Van alle meldingen in 2022 was 81 procent afkomstig van beroepsmatige melders zoals politie, ziekenhuizen, onderwijs en bijvoorbeeld psychologen. De overige
19 procent bestond uit meldingen van de directbetrokkenen zelf of mensen uit
hun directe omgeving.’

‘Ik denk dat een toename van het aantal huiselijk geweldsmeldingen en advies-vragen ertoe kan leiden dat het geweld
in Twente juist afneemt op termijn’

- Pauline Koopman

De ontwikkeling van routekaarten

‘We hebben een intensieve samenwerking met onze ketenpartners, zoals de gemeenten, de politie, de Raad voor de Kinderbescherming, de Jeugdbescherming, de GGZ, het Centrum voor Seksueel Geweld, het Veiligheidshuis, de ziekenhuizen in Twente, de verslavingszorg, psychologen en scholen. Alleen samen kunnen we geweld stoppen en werken aan duurzame veiligheid’, aldus Pauline. ‘Een mooi resultaat van die intensieve samenwerking tussen Veilig Thuis Twente en de ketenpartners is de ontwikkeling van verschillende routekaarten. Neem bijvoorbeeld stalking, een problematiek waarvan we
ook in 2022 een duidelijke toename in het aantal meldingen zien ten opzichte van 2021. Stalkingszaken zijn intensieve, complexe zaken met hoge urgentie die we direct oppakken. We werken intensief samen met ketenpartners en volgen een vaste, effectieve methodiek. Met de ontwikkeling van de bijbehorende Routekaart Stalking weten alle betrokken ketenpartners precies wie welke taak, op welk deel van de route richting veiligheid moet uitvoeren. Dankzij deze routekaart en de onderlinge samenwerking kunnen we zo spoedig mogelijk een veilige situatie voor het huiselijk geweldsslachtoffer creëren.’

‘Voor VTT is het heel belangrijk dat
we in gesprek komen met alle direct-betrokkenen, slachtoffers en daders,
de directe omgeving en professionals.
Als er geen gesprekken plaatsvinden, kunnen we het geweld niet stoppen’

- Pauline Koopman

Het Tijdelijk Huisverbod

Een andere ontwikkeling is het Tijdelijk Huisverbod (THV). Sinds februari 2021 voert VTT samen met de Hulpofficier van Justitie (HOvJ) de “tijdelijk huisverbod-toetsingen” uit. Hierbij wordt gekeken of aan de wettelijke criteria wordt voldaan om een tijdelijk huisverbod op te leggen. Pauline vertelt: ‘Tijdens het tijdelijke huisverbod is het noodzakelijk dat gekeken wordt naar passende maatregelen om (de dreiging van) huiselijk geweld weg te nemen en dat er een passend hulpverleningstraject ingezet wordt. Voor februari 2021 werden we ook betrokken, maar dan ná het opleggen van het THV. Omdat we sinds februari 2021 direct bij de toetsing betrokken zijn, zit er geen verdere vertraging op de lijn door overdracht van de ene naar de andere partij, maar voeren we in het kader van de toetsing direct al (systeem)gesprekken met directbetrokkenen en pakken we de zaak ook direct op. Eén medewerker van VTT voert zowel de toetsing, de vervolgdienst binnen VTT (als het daartoe leidt), als de afronding uit. Vanaf de start betekent dit dus ook voor directbetrokkenen een vast gezicht van VTT en dat werkt ook voor hen, juist in deze precaire situaties, heel prettig. Vanaf het begin van de toetsing wordt VTT als expertisepartij voor huiselijk geweld en kindermishandeling ingezet en met deze werkwijze sluiten we tevens aan bij de wens van de politie-eenheid Oost-Nederland. De korte lijnen tussen VTT en de HOvJ zijn van meerwaarde en hierdoor wordt in het hele werkgebied van de politie-eenheid Oost-Nederland eenzelfde werkwijze rondom THV toegepast. Inmiddels zijn we ook een routekaart aan het maken voor het thema Eergerelateerd geweld. We blijven doorontwikkelen.’

‘Het is mooi om te zien dat VTT als expertisecentrum op het gebied van (huiselijk) geweld en kindermishandeling goed door professionals wordt gevonden’

- Pauline Koopman

Maak het onderwerp bespreekbaar

‘Succes is een lastig begrip in ons werkveld’, aldus Pauline. ‘Voor ons is iets een succes wanneer geweld stopt, wanneer het lukt om de cirkel van geweld te doorbreken. We zijn er nog lang niet, dat realiseren we ons maar al te goed en dat laten de cijfers helaas ook zien. Geweld blijft een pittig thema. Het doorbreken van geweld is niet gemakkelijk, het vraagt soms een lange adem en de moed en het lef
om het onderwerp daadwerkelijk bespreekbaar te maken. Er niet omheen te draaien, maar te benoemen waar het over gaat. Welk type geweld? Wat heeft het veroorzaakt? Hoe is het ontstaan? Of het nou botbreuken door fysiek geweld zijn, een sociaal isolement door intiem terrorisme of stilstand in de ontwikkeling van kinderen omdat
ze oor- of ooggetuige van huiselijk geweld zijn geweest.’ 

‘Alleen samen kunnen we geweld stoppen en werken aan duurzame veiligheid’

- Pauline Koopman

Het geweld moet stoppen

‘Willen we duurzame veiligheid bereiken en de cirkel van geweld doorbreken, dan moeten we aandacht hebben voor aanwezige en opgelopen trauma’s en ons richten op herstel’, zo vertelt Pauline. ‘Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat nou echt?
Van onze medewerkers wordt ook veel gevraagd in dit complexe werkveld. Ze moeten weten hoe geweld gestopt kan worden. Hoe je de verschillende facetten bespreekbaar maakt. Hoe je op de juiste wijze een gesprek met een kind kan voeren. En hoe je
een gesprek voert met een slachtoffer, een dader, de directe omgeving en andere professionals. De aard van de problematiek, de verschillende typen geweld, de complexiteit van zaken en natuurlijk ook de heftigheid ervan spelen allemaal een belangrijke rol. Uiteindelijk blijven de VTT-medewerkers ook mensen en kunnen de situaties je raken. Dat vind ik persoonlijk alleen maar begrijpelijk. Naast het werken met je hoofd, geloof ik in werken vanuit je hart. Gepaste betrokkenheid, menselijkheid en bewustzijn over de impact die het heeft voor mensen als we er zijn, positief of negatief, is heel belangrijk. We verwachten dus veel van onze mensen, maar daar staat wel tegenover dat ze ook veel kunnen betekenen. Ik ben dankbaar dat we er kunnen zijn voor mensen in een huiselijke geweldssituatie, zodat zij er niet alleen
voor staan en het geweld stopt.’

Terug naar de overzichtspagina.
Sluit het antwoord

fout!

In 2022 behandelde Veilig Thuis Twente ruim 4.000 meldingen en bijna 3.000 adviesvragen over geweld.

Naar beneden scrollen om verder te lezen

‘Samen kunnen we structureel bijdragen aan de veiligheid van Twentenaren’

Pauline Koopman

Pauline Koopman

Teamleider van de
teams Crisisinterventie
en Backoffice bij
Veilig Thuis Twente

‘Ik ben blij dat we in 2022 bijna 7.000 keer gevonden zijn en konden bijdragen aan veiligheid’

- Pauline Koopman

Intensieve samenwerking

In vergelijking met 2021 nam in 2022 het aantal meldingen bij VTT met 15 procent toe, maar wat Pauline betreft is deze toename van meldingen niet per se iets negatiefs.
‘Wij merken namelijk dat slachtoffers van huiselijk geweld hulp inroepen en hun situatie bespreekbaar maken en dat is heel goed. Ik denk dat een toename van het aantal meldingen en adviesvragen ertoe kan leiden dat het geweld in afhankelijkheidsrelaties in Twente juist afneemt op termijn. Voor VTT is het heel belangrijk dat we in gesprek komen met alle directbetrokkenen, slachtoffers en daders, de directe omgeving en professionals. Want alleen als wij achter de voordeur komen, kunnen we samen in gesprek en het geweld stoppen. Hetzelfde geldt voor de adviesvragen. Als ze niet gesteld worden, kunnen we ze ook niet beantwoorden. Uiteindelijk gaat het erom dat we van meerwaarde zijn voor alle betrokkenen van huiselijk geweld en kindermis-handeling en dat we eraan bijdragen dat hun dagelijkse leven weer veilig wordt. Daarom is het mooi om te zien dat VTT als expertisecentrum op het gebied van (huiselijk) geweld en kindermishandeling ook goed door professionals wordt gevonden. Van alle meldingen in 2022 was 81 procent afkomstig van beroepsmatige melders zoals politie, ziekenhuizen, onderwijs en bijvoorbeeld psychologen. De overige
19 procent bestond uit meldingen van de directbetrokkenen zelf of mensen uit
hun directe omgeving.’

‘Ik denk dat een toename van het aantal huiselijk geweldsmeldingen en advies-vragen ertoe kan leiden dat het geweld
in Twente juist afneemt op termijn’

- Pauline Koopman

De ontwikkeling van routekaarten

‘We hebben een intensieve samenwerking met onze ketenpartners, zoals de gemeenten, de politie, de Raad voor de Kinderbescherming, de Jeugdbescherming, de GGZ, het Centrum voor Seksueel Geweld, het Veiligheidshuis, de ziekenhuizen in Twente, de verslavingszorg, psychologen en scholen. Alleen samen kunnen we geweld stoppen en werken aan duurzame veiligheid’, aldus Pauline. ‘Een mooi resultaat van die intensieve samenwerking tussen Veilig Thuis Twente en de ketenpartners is de ontwikkeling van verschillende routekaarten. Neem bijvoorbeeld stalking, een problematiek waarvan we
ook in 2022 een duidelijke toename in het aantal meldingen zien ten opzichte van 2021. Stalkingszaken zijn intensieve, complexe zaken met hoge urgentie die we direct oppakken. We werken intensief samen met ketenpartners en volgen een vaste, effectieve methodiek. Met de ontwikkeling van de bijbehorende Routekaart Stalking weten alle betrokken ketenpartners precies wie welke taak, op welk deel van de route richting veiligheid moet uitvoeren. Dankzij deze routekaart en de onderlinge samenwerking kunnen we zo spoedig mogelijk een veilige situatie voor het huiselijk geweldsslachtoffer creëren.’

‘Voor VTT is het heel belangrijk dat
we in gesprek komen met alle direct-betrokkenen, slachtoffers en daders,
de directe omgeving en professionals.
Als er geen gesprekken plaatsvinden, kunnen we het geweld niet stoppen’

- Pauline Koopman

Het Tijdelijk Huisverbod

Een andere ontwikkeling is het Tijdelijk Huisverbod (THV). Sinds februari 2021 voert VTT samen met de Hulpofficier van Justitie (HOvJ) de “tijdelijk huisverbod-toetsingen” uit. Hierbij wordt gekeken of aan de wettelijke criteria wordt voldaan om een tijdelijk huisverbod op te leggen. Pauline vertelt: ‘Tijdens het tijdelijke huisverbod is het noodzakelijk dat gekeken wordt naar passende maatregelen om (de dreiging van) huiselijk geweld weg te nemen en dat er een passend hulpverleningstraject ingezet wordt. Voor februari 2021 werden we ook betrokken, maar dan ná het opleggen van het THV. Omdat we sinds februari 2021 direct bij de toetsing betrokken zijn, zit er geen verdere vertraging op de lijn door overdracht van de ene naar de andere partij, maar voeren we in het kader van de toetsing direct al (systeem)gesprekken met directbetrokkenen en pakken we de zaak ook direct op. Eén medewerker van VTT voert zowel de toetsing, de vervolgdienst binnen VTT (als het daartoe leidt), als de afronding uit. Vanaf de start betekent dit dus ook voor directbetrokkenen een vast gezicht van VTT en dat werkt ook voor hen, juist in deze precaire situaties, heel prettig. Vanaf het begin van de toetsing wordt VTT als expertisepartij voor huiselijk geweld en kindermishandeling ingezet en met deze werkwijze sluiten we tevens aan bij de wens van de politie-eenheid Oost-Nederland. De korte lijnen tussen VTT en de HOvJ zijn van meerwaarde en hierdoor wordt in het hele werkgebied van de politie-eenheid Oost-Nederland eenzelfde werkwijze rondom THV toegepast. Inmiddels zijn we ook een routekaart aan het maken voor het thema Eergerelateerd geweld. We blijven doorontwikkelen.’

‘Het is mooi om te zien dat VTT als expertisecentrum op het gebied van (huiselijk) geweld en kindermishandeling goed door professionals wordt gevonden’

- Pauline Koopman

Maak het onderwerp bespreekbaar

‘Succes is een lastig begrip in ons werkveld’, aldus Pauline. ‘Voor ons is iets een succes wanneer geweld stopt, wanneer het lukt om de cirkel van geweld te doorbreken. We zijn er nog lang niet, dat realiseren we ons maar al te goed en dat laten de cijfers helaas ook zien. Geweld blijft een pittig thema. Het doorbreken van geweld is niet gemakkelijk, het vraagt soms een lange adem en de moed en het lef
om het onderwerp daadwerkelijk bespreekbaar te maken. Er niet omheen te draaien, maar te benoemen waar het over gaat. Welk type geweld? Wat heeft het veroorzaakt? Hoe is het ontstaan? Of het nou botbreuken door fysiek geweld zijn, een sociaal isolement door intiem terrorisme of stilstand in de ontwikkeling van kinderen omdat
ze oor- of ooggetuige van huiselijk geweld zijn geweest.’ 

‘Alleen samen kunnen we geweld stoppen en werken aan duurzame veiligheid’

- Pauline Koopman

Het geweld moet stoppen

‘Willen we duurzame veiligheid bereiken en de cirkel van geweld doorbreken, dan moeten we aandacht hebben voor aanwezige en opgelopen trauma’s en ons richten op herstel’, zo vertelt Pauline. ‘Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat nou echt?
Van onze medewerkers wordt ook veel gevraagd in dit complexe werkveld. Ze moeten weten hoe geweld gestopt kan worden. Hoe je de verschillende facetten bespreekbaar maakt. Hoe je op de juiste wijze een gesprek met een kind kan voeren. En hoe je
een gesprek voert met een slachtoffer, een dader, de directe omgeving en andere professionals. De aard van de problematiek, de verschillende typen geweld, de complexiteit van zaken en natuurlijk ook de heftigheid ervan spelen allemaal een belangrijke rol. Uiteindelijk blijven de VTT-medewerkers ook mensen en kunnen de situaties je raken. Dat vind ik persoonlijk alleen maar begrijpelijk. Naast het werken met je hoofd, geloof ik in werken vanuit je hart. Gepaste betrokkenheid, menselijkheid en bewustzijn over de impact die het heeft voor mensen als we er zijn, positief of negatief, is heel belangrijk. We verwachten dus veel van onze mensen, maar daar staat wel tegenover dat ze ook veel kunnen betekenen. Ik ben dankbaar dat we er kunnen zijn voor mensen in een huiselijke geweldssituatie, zodat zij er niet alleen
voor staan en het geweld stopt.’

Alle inwoners van Twente moeten in veiligheid kunnen opgroeien en samenleven. Maar door diverse vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties is dit helaas niet altijd het geval. In 2022 behandelt Veilig Thuis Twente (VTT), het regionale advies-
en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, 4.018 meldingen en
2.909 adviesvragen. Daarmee stijgt het aantal meldingen in vergelijking met 2021
met 15 procent. Volgens Pauline Koopman is dit een belangrijk signaal waar VTT niet omheen kan en een extra reden om intensief samen te werken met de ketenpartners. Samen moeten we het geweld in Twente stoppen.’

Duurzaam veilige leefomgeving

‘Ik ben blij dat we in 2022 bijna 7.000 keer gevonden zijn en konden bijdragen
aan veiligheid. Maar toch zou ik het liefst willen dat we VTT vandaag nog konden opdoeken. Dan zou iedere Twentenaar in een duurzaam veilige leefomgeving wonen en hebben we onze missie bereikt. Helaas is dat niet realistisch en vonden er ook
in 2022 nog diverse vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties plaats.’ Aan het woord is Pauline Koopman, teamleider van de teams Crisisinterventie en Backoffice binnen Veilig Thuis Twente . ‘Denk bijvoorbeeld aan huiselijk geweld, kindermis-handeling, (ex)partnergeweld, ouderenmishandeling, stalking of seksueel geweld.
In onveilige situaties zijn wij 24 uur per dag beschikbaar. Dus ook ’s nachts, in de weekenden en op feestdagen staan onze medewerkers klaar om acute onveilige situaties te herstellen en directe crisisinterventies uit te voeren. Daarnaast voeren we buiten kantoortijd ook de bereikbaarheidsdienst voor alle 14 Twentse gemeenten uit.’

Terug naar de overzichtspagina.
Sluit het antwoord

Goed!

In 2022 behandelde Veilig Thuis Twente ruim 4.000 meldingen en bijna 3.000 adviesvragen over geweld.

Naar beneden scrollen om verder te lezen

‘Samen kunnen we structureel bijdragen aan de veiligheid van Twentenaren’

Pauline Koopman

Pauline Koopman

Teamleider van de
teams Crisisinterventie
en Backoffice bij
Veilig Thuis Twente

‘Ik ben blij dat we in 2022 bijna 7.000 keer gevonden zijn en konden bijdragen aan veiligheid’

- Pauline Koopman

Intensieve samenwerking

In vergelijking met 2021 nam in 2022 het aantal meldingen bij VTT met 15 procent toe, maar wat Pauline betreft is deze toename van meldingen niet per se iets negatiefs.
‘Wij merken namelijk dat slachtoffers van huiselijk geweld hulp inroepen en hun situatie bespreekbaar maken en dat is heel goed. Ik denk dat een toename van het aantal meldingen en adviesvragen ertoe kan leiden dat het geweld in afhankelijkheidsrelaties in Twente juist afneemt op termijn. Voor VTT is het heel belangrijk dat we in gesprek komen met alle directbetrokkenen, slachtoffers en daders, de directe omgeving en professionals. Want alleen als wij achter de voordeur komen, kunnen we samen in gesprek en het geweld stoppen. Hetzelfde geldt voor de adviesvragen. Als ze niet gesteld worden, kunnen we ze ook niet beantwoorden. Uiteindelijk gaat het erom dat we van meerwaarde zijn voor alle betrokkenen van huiselijk geweld en kindermis-handeling en dat we eraan bijdragen dat hun dagelijkse leven weer veilig wordt. Daarom is het mooi om te zien dat VTT als expertisecentrum op het gebied van (huiselijk) geweld en kindermishandeling ook goed door professionals wordt gevonden. Van alle meldingen in 2022 was 81 procent afkomstig van beroepsmatige melders zoals politie, ziekenhuizen, onderwijs en bijvoorbeeld psychologen. De overige
19 procent bestond uit meldingen van de directbetrokkenen zelf of mensen uit
hun directe omgeving.’

‘Ik denk dat een toename van het aantal huiselijk geweldsmeldingen en advies-vragen ertoe kan leiden dat het geweld
in Twente juist afneemt op termijn’

- Pauline Koopman

De ontwikkeling van routekaarten

‘We hebben een intensieve samenwerking met onze ketenpartners, zoals de gemeenten, de politie, de Raad voor de Kinderbescherming, de Jeugdbescherming, de GGZ, het Centrum voor Seksueel Geweld, het Veiligheidshuis, de ziekenhuizen in Twente, de verslavingszorg, psychologen en scholen. Alleen samen kunnen we geweld stoppen en werken aan duurzame veiligheid’, aldus Pauline. ‘Een mooi resultaat van die intensieve samenwerking tussen Veilig Thuis Twente en de ketenpartners is de ontwikkeling van verschillende routekaarten. Neem bijvoorbeeld stalking, een problematiek waarvan we
ook in 2022 een duidelijke toename in het aantal meldingen zien ten opzichte van 2021. Stalkingszaken zijn intensieve, complexe zaken met hoge urgentie die we direct oppakken. We werken intensief samen met ketenpartners en volgen een vaste, effectieve methodiek. Met de ontwikkeling van de bijbehorende Routekaart Stalking weten alle betrokken ketenpartners precies wie welke taak, op welk deel van de route richting veiligheid moet uitvoeren. Dankzij deze routekaart en de onderlinge samenwerking kunnen we zo spoedig mogelijk een veilige situatie voor het huiselijk geweldsslachtoffer creëren.’

‘Voor VTT is het heel belangrijk dat
we in gesprek komen met alle direct-betrokkenen, slachtoffers en daders,
de directe omgeving en professionals.
Als er geen gesprekken plaatsvinden, kunnen we het geweld niet stoppen’

- Pauline Koopman

Het Tijdelijk Huisverbod

Een andere ontwikkeling is het Tijdelijk Huisverbod (THV). Sinds februari 2021 voert VTT samen met de Hulpofficier van Justitie (HOvJ) de “tijdelijk huisverbod-toetsingen” uit. Hierbij wordt gekeken of aan de wettelijke criteria wordt voldaan om een tijdelijk huisverbod op te leggen. Pauline vertelt: ‘Tijdens het tijdelijke huisverbod is het noodzakelijk dat gekeken wordt naar passende maatregelen om (de dreiging van) huiselijk geweld weg te nemen en dat er een passend hulpverleningstraject ingezet wordt. Voor februari 2021 werden we ook betrokken, maar dan ná het opleggen van het THV. Omdat we sinds februari 2021 direct bij de toetsing betrokken zijn, zit er geen verdere vertraging op de lijn door overdracht van de ene naar de andere partij, maar voeren we in het kader van de toetsing direct al (systeem)gesprekken met directbetrokkenen en pakken we de zaak ook direct op. Eén medewerker van VTT voert zowel de toetsing, de vervolgdienst binnen VTT (als het daartoe leidt), als de afronding uit. Vanaf de start betekent dit dus ook voor directbetrokkenen een vast gezicht van VTT en dat werkt ook voor hen, juist in deze precaire situaties, heel prettig. Vanaf het begin van de toetsing wordt VTT als expertisepartij voor huiselijk geweld en kindermishandeling ingezet en met deze werkwijze sluiten we tevens aan bij de wens van de politie-eenheid Oost-Nederland. De korte lijnen tussen VTT en de HOvJ zijn van meerwaarde en hierdoor wordt in het hele werkgebied van de politie-eenheid Oost-Nederland eenzelfde werkwijze rondom THV toegepast. Inmiddels zijn we ook een routekaart aan het maken voor het thema Eergerelateerd geweld. We blijven doorontwikkelen.’

‘Het is mooi om te zien dat VTT als expertisecentrum op het gebied van (huiselijk) geweld en kindermishandeling goed door professionals wordt gevonden’

- Pauline Koopman

Maak het onderwerp bespreekbaar

‘Succes is een lastig begrip in ons werkveld’, aldus Pauline. ‘Voor ons is iets een succes wanneer geweld stopt, wanneer het lukt om de cirkel van geweld te doorbreken. We zijn er nog lang niet, dat realiseren we ons maar al te goed en dat laten de cijfers helaas ook zien. Geweld blijft een pittig thema. Het doorbreken van geweld is niet gemakkelijk, het vraagt soms een lange adem en de moed en het lef
om het onderwerp daadwerkelijk bespreekbaar te maken. Er niet omheen te draaien, maar te benoemen waar het over gaat. Welk type geweld? Wat heeft het veroorzaakt? Hoe is het ontstaan? Of het nou botbreuken door fysiek geweld zijn, een sociaal isolement door intiem terrorisme of stilstand in de ontwikkeling van kinderen omdat
ze oor- of ooggetuige van huiselijk geweld zijn geweest.’ 

‘Alleen samen kunnen we geweld stoppen en werken aan duurzame veiligheid’

- Pauline Koopman

Het geweld moet stoppen

‘Willen we duurzame veiligheid bereiken en de cirkel van geweld doorbreken, dan moeten we aandacht hebben voor aanwezige en opgelopen trauma’s en ons richten op herstel’, zo vertelt Pauline. ‘Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat nou echt?
Van onze medewerkers wordt ook veel gevraagd in dit complexe werkveld. Ze moeten weten hoe geweld gestopt kan worden. Hoe je de verschillende facetten bespreekbaar maakt. Hoe je op de juiste wijze een gesprek met een kind kan voeren. En hoe je
een gesprek voert met een slachtoffer, een dader, de directe omgeving en andere professionals. De aard van de problematiek, de verschillende typen geweld, de complexiteit van zaken en natuurlijk ook de heftigheid ervan spelen allemaal een belangrijke rol. Uiteindelijk blijven de VTT-medewerkers ook mensen en kunnen de situaties je raken. Dat vind ik persoonlijk alleen maar begrijpelijk. Naast het werken met je hoofd, geloof ik in werken vanuit je hart. Gepaste betrokkenheid, menselijkheid en bewustzijn over de impact die het heeft voor mensen als we er zijn, positief of negatief, is heel belangrijk. We verwachten dus veel van onze mensen, maar daar staat wel tegenover dat ze ook veel kunnen betekenen. Ik ben dankbaar dat we er kunnen zijn voor mensen in een huiselijke geweldssituatie, zodat zij er niet alleen
voor staan en het geweld stopt.’

Alle inwoners van Twente moeten in veiligheid kunnen opgroeien en samenleven. Maar door diverse vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties is dit helaas niet altijd het geval. In 2022 behandelt Veilig Thuis Twente (VTT), het regionale advies-
en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, 4.018 meldingen en
2.909 adviesvragen. Daarmee stijgt het aantal meldingen in vergelijking met 2021
met 15 procent. Volgens Pauline Koopman is dit een belangrijk signaal waar VTT niet omheen kan en een extra reden om intensief samen te werken met de ketenpartners. Samen moeten we het geweld in Twente stoppen.’

Duurzaam veilige leefomgeving

‘Ik ben blij dat we in 2022 bijna 7.000 keer gevonden zijn en konden bijdragen
aan veiligheid. Maar toch zou ik het liefst willen dat we VTT vandaag nog konden opdoeken. Dan zou iedere Twentenaar in een duurzaam veilige leefomgeving wonen en hebben we onze missie bereikt. Helaas is dat niet realistisch en vonden er ook
in 2022 nog diverse vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties plaats.’ Aan het woord is Pauline Koopman, teamleider van de teams Crisisinterventie en Backoffice binnen Veilig Thuis Twente . ‘Denk bijvoorbeeld aan huiselijk geweld, kindermis-handeling, (ex)partnergeweld, ouderenmishandeling, stalking of seksueel geweld.
In onveilige situaties zijn wij 24 uur per dag beschikbaar. Dus ook ’s nachts, in de weekenden en op feestdagen staan onze medewerkers klaar om acute onveilige situaties te herstellen en directe crisisinterventies uit te voeren. Daarnaast voeren we buiten kantoortijd ook de bereikbaarheidsdienst voor alle 14 Twentse gemeenten uit.’

Terug naar de overzichtspagina.

Lag het aantal gewelds-
meldingen dat veilig thuis
twente in 2022 behandelde

‘Samen kunnen we structureel bijdragen aan de veiligheid van Twentenaren’

Alle inwoners van Twente moeten in veiligheid kunnen opgroeien en samenleven. Maar door diverse vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties is dit helaas niet altijd het geval. In 2022 behandelt Veilig Thuis Twente (VTT), het regionale advies-
en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, 4.018 meldingen en
2.909 adviesvragen. Daarmee stijgt het aantal meldingen in vergelijking met 2021
met 15 procent. Volgens Pauline Koopman is dit een belangrijk signaal waar VTT niet omheen kan en een extra reden om intensief samen te werken met de ketenpartners. Samen moeten we het geweld in Twente stoppen.’

‘Ik ben blij dat we in 2022 bijna 7.000 keer gevonden zijn en konden bijdragen aan veiligheid. Maar toch zou ik het liefst willen dat we VTT vandaag nog konden opdoeken. Dan zou iedere Twentenaar in een duurzaam veilige leefomgeving wonen en hebben we onze missie bereikt. Helaas is dat niet realistisch en vonden er ook in 2022 nog diverse vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties plaats.’ Aan het woord is Pauline Koopman, teamleider van de teams Crisisinterventie en Backoffice binnen Veilig Thuis Twente . ‘Denk bijvoorbeeld aan huiselijk geweld, kindermis-handeling, (ex)partnergeweld, ouderenmishandeling, stalking of seksueel geweld. In onveilige situaties zijn wij 24 uur per dag beschikbaar. Dus ook ’s nachts, in de weekenden en op feestdagen staan onze medewerkers klaar om acute onveilige situaties te herstellen en directe crisisinterventies uit te voeren. Daarnaast voeren we buiten kantoortijd ook de bereikbaarheidsdienst voor alle 14 Twentse gemeenten uit.’

Duurzaam veilige leefomgeving

Pauline Koopman

Pauline Koopman

Teamleider van de
teams Crisisinterventie
en Backoffice bij
Veilig Thuis Twente

‘Ik ben blij dat we in 2022 bijna 7.000 keer gevonden zijn en konden bijdragen aan veiligheid’

- Pauline Koopman

Intensieve samenwerking

In vergelijking met 2021 nam in 2022 het aantal meldingen bij VTT met 15 procent toe, maar wat Pauline betreft is deze toename van meldingen niet per se iets negatiefs.
‘Wij merken namelijk dat slachtoffers van huiselijk geweld hulp inroepen en hun situatie bespreekbaar maken en dat is heel goed. Ik denk dat een toename van het aantal meldingen en adviesvragen ertoe kan leiden dat het geweld in afhankelijkheidsrelaties in Twente juist afneemt op termijn. Voor VTT is het heel belangrijk dat we in gesprek komen met alle directbetrokkenen, slachtoffers en daders, de directe omgeving en professionals. Want alleen als wij achter de voordeur komen, kunnen we samen in gesprek en het geweld stoppen. Hetzelfde geldt voor de adviesvragen. Als ze niet gesteld worden, kunnen we ze ook niet beantwoorden. Uiteindelijk gaat het erom dat we van meerwaarde zijn voor alle betrokkenen van huiselijk geweld en kindermis-handeling en dat we eraan bijdragen dat hun dagelijkse leven weer veilig wordt. Daarom is het mooi om te zien dat VTT als expertisecentrum op het gebied van (huiselijk) geweld en kindermishandeling ook goed door professionals wordt gevonden. Van alle meldingen in 2022 was 81 procent afkomstig van beroepsmatige melders zoals politie, ziekenhuizen, onderwijs en bijvoorbeeld psychologen. De overige 19 procent bestond uit meldingen van de directbetrokkenen zelf of mensen uit hun directe omgeving.’

‘Ik denk dat een toename van het aantal huiselijk geweldsmeldingen en advies-vragen ertoe kan leiden dat het geweld in Twente juist afneemt op termijn’

- Pauline Koopman

De ontwikkeling van routekaarten

‘We hebben een intensieve samenwerking met onze ketenpartners, zoals de gemeenten, de politie, de Raad voor de Kinderbescherming, de Jeugdbescherming, de GGZ, het Centrum voor Seksueel Geweld, het Veiligheidshuis, de ziekenhuizen in Twente, de verslavingszorg, psychologen en scholen. Alleen samen kunnen we geweld stoppen en werken aan duurzame veiligheid’, aldus Pauline. ‘Een mooi resultaat van die intensieve samenwerking tussen Veilig Thuis Twente en de ketenpartners is de ontwikkeling van verschillende routekaarten. Neem bijvoorbeeld stalking, een problematiek waarvan we ook in 2022 een duidelijke toename in het aantal meldingen zien ten opzichte van 2021. Stalkingszaken zijn intensieve, complexe zaken met hoge urgentie die we direct oppakken. We werken intensief samen met ketenpartners en volgen een vaste, effectieve methodiek. Met de ontwikkeling van de bijbehorende Routekaart Stalking weten alle betrokken ketenpartners precies wie welke taak, op welk deel van de route richting veiligheid moet uitvoeren. Dankzij deze routekaart en de onderlinge samenwerking kunnen we zo spoedig mogelijk een veilige situatie voor het huiselijk geweldsslachtoffer creëren.’

‘Voor VTT is het heel belangrijk dat we in gesprek komen met alle direct-betrokkenen, slachtoffers en daders, de directe omgeving en professionals. Als er geen gesprekken plaatsvinden, kunnen we het geweld niet stoppen’

- Pauline Koopman

Het Tijdelijk Huisverbod

Een andere ontwikkeling is het Tijdelijk Huisverbod (THV). Sinds februari 2021 voert VTT samen met de Hulpofficier van Justitie (HOvJ) de “tijdelijk huisverbod-toetsingen” uit. Hierbij wordt gekeken of aan de wettelijke criteria wordt voldaan om een tijdelijk huisverbod op te leggen. Pauline vertelt: ‘Tijdens het tijdelijke huisverbod is het noodzakelijk dat gekeken wordt naar passende maatregelen om (de dreiging van) huiselijk geweld weg te nemen en dat er een passend hulpverleningstraject ingezet wordt. Voor februari 2021 werden we ook betrokken, maar dan ná het opleggen van het THV. Omdat we sinds februari 2021 direct bij de toetsing betrokken zijn, zit er geen verdere vertraging op de lijn door overdracht van de ene naar de andere partij, maar voeren we in het kader van de toetsing direct al (systeem)gesprekken met directbetrokkenen en pakken we de zaak ook direct op. Eén medewerker van VTT voert zowel de toetsing, de vervolgdienst binnen VTT (als het daartoe leidt), als de afronding uit. Vanaf de start betekent dit dus ook voor directbetrokkenen een vast gezicht van VTT en dat werkt ook voor hen, juist in deze precaire situaties, heel prettig. Vanaf het begin van de toetsing wordt VTT als expertisepartij voor huiselijk geweld en kindermishandeling ingezet en met deze werkwijze sluiten we tevens aan bij de wens van de politie-eenheid Oost-Nederland. De korte lijnen tussen VTT en de HOvJ zijn van meerwaarde en hierdoor wordt in het hele werkgebied van de politie-eenheid Oost-Nederland eenzelfde werkwijze rondom THV toegepast. Inmiddels zijn we ook een routekaart aan het maken voor het thema Eergerelateerd geweld. We blijven doorontwikkelen.’

‘Het is mooi om te zien dat VTT als expertisecentrum op het gebied van (huiselijk) geweld en kindermishandeling goed door professionals wordt gevonden’

- Pauline Koopman

Maak het onderwerp bespreekbaar

‘Succes is een lastig begrip in ons werkveld’, aldus Pauline. ‘Voor ons is iets een succes wanneer geweld stopt, wanneer het lukt om de cirkel van geweld te doorbreken. We zijn er nog lang niet, dat realiseren we ons maar al te goed en dat laten de cijfers helaas ook zien. Geweld blijft een pittig thema. Het doorbreken van geweld is niet gemakkelijk, het vraagt soms een lange adem en de moed en het lef om het onderwerp daadwerkelijk bespreekbaar te maken. Er niet omheen te draaien, maar te benoemen waar het over gaat. Welk type geweld? Wat heeft het veroorzaakt? Hoe is het ontstaan? Of het nou botbreuken door fysiek geweld zijn, een sociaal isolement door intiem terrorisme of stilstand in de ontwikkeling van kinderen omdat ze oor- of ooggetuige van huiselijk geweld zijn geweest.’ 

‘Alleen samen kunnen we geweld stoppen en werken aan duurzame veiligheid’

- Pauline Koopman

Het geweld moet stoppen

‘Willen we duurzame veiligheid bereiken en de cirkel van geweld doorbreken, dan moeten we aandacht hebben voor aanwezige en opgelopen trauma’s en ons richten op herstel’, zo vertelt Pauline. ‘Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat nou echt?
Van onze medewerkers wordt ook veel gevraagd in dit complexe werkveld. Ze moeten weten hoe geweld gestopt kan worden. Hoe je de verschillende facetten bespreekbaar maakt. Hoe je op de juiste wijze een gesprek met een kind kan voeren. En hoe je een gesprek voert met een slachtoffer, een dader, de directe omgeving en andere professionals. De aard van de problematiek, de verschillende typen geweld, de complexiteit van zaken en natuurlijk ook de heftigheid ervan spelen allemaal een belangrijke rol. Uiteindelijk blijven de VTT-medewerkers ook mensen en kunnen de situaties je raken. Dat vind ik persoonlijk alleen maar begrijpelijk. Naast het werken met je hoofd, geloof ik in werken vanuit je hart. Gepaste betrokkenheid, menselijkheid en bewustzijn over de impact die het heeft voor mensen als we er zijn, positief of negatief, is heel belangrijk. We verwachten dus veel van onze mensen, maar daar staat wel tegenover dat ze ook veel kunnen betekenen. Ik ben dankbaar dat we er kunnen zijn voor mensen in een huiselijke geweldssituatie, zodat zij er niet alleen
voor staan en het geweld stopt.’