Terug naar de overzichtspagina.

lag het aantal ziekten
waartegen twentenaren zich in 2022 konden laten vaccineren

Naar beneden scrollen om verder te lezen

‘Vaccineren is en blijft de sleutel tot gezondheidswinst in Twente’

Vaccinaties vormen een belangrijk hulpmiddel bij de bescherming van de gezondheid. Al sinds 1957 worden Nederlanders via het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen ernstige infectieziektes als polio, difterie en kinkhoest. Met succes, want de ziektes komen niet of nauwelijks meer voor. En als in 2020 de coronapandemie uitbreekt, helpt het corona-vaccin om kwetsbare mensen te beschermen tegen ernstige ziekte en sterfte. Logisch dus dat GGD Twente dit hulpmiddel ook in 2022 inzet tegen 21 ziektes, waaronder apenpokken en HPV. Daarnaast worden de inwoners en de 14 Twentse gemeenten volop geïnformeerd en geadviseerd over het thema vaccineren, aldus Gerla Kenkhuis. ‘Zo kunnen we samen ziektes terugdringen en laten verdwijnen.’

Bescherming van je gezondheid

‘Als inwoner van Twente krijg je op verschillende momenten in je leven met vaccinaties te maken. Dat begint al op het moment dat je als vrouw zwanger wordt
en je jezelf en je baby via de 22-wekenprik kunt laten beschermen tegen kinkhoest.’ Aan het woord is Gerla Kenkhuis, teamleider Jeugdgezondheid binnen GGD Twente. ‘Is de baby eenmaal geboren, dan krijg je als ouder de keuze of je jouw kindje tegen 12 ernstige infectieziektes, zoals difterie, Hepatitis B en kinkhoest, wilt laten vaccineren. Maar ook op latere leeftijd kunnen vaccins bijdragen aan de bescherming van je gezondheid, bijvoorbeeld als iemand een hoger risico loopt op bepaalde ziektes door een lagere weerstand of de leefstijl. Of als je op vakantie gaat naar een land waar bijvoorbeeld malaria heerst.’

Gerla kenkhuis

Gerla Kenkhuis

Teamleider Jeugdgezondheid bij GGD Twente

‘‘Als inwoner van Twente krijg je op verschillende momenten in je leven met vaccinaties te maken’

- Gerla Kenkhuis

Het belang van groepsimmuniteit

‘Bij veel infectieziekten kan een vaccinatie bijdragen aan de groepsimmuniteit’,
zo vertelt Gerla. ‘Groepsimmuniteit betekent dat een grote groep mensen dankzij
de vaccinatie de ziekte niet kan krijgen, zodat de kans op verspreiding steeds
kleiner wordt. Als niemand de ziekte meer kan krijgen, kan niemand de ziekte meer overdragen en verdwijnt de ziekte. Dat is bijvoorbeeld al gebeurd met pokken en hopelijk binnen een paar jaar ook met polio. Hiervoor is het dus wel belangrijk dat er goed en veel wordt gevaccineerd. Bovendien is de vaccinatiebereidheid in de regio Twente heel hoog vergeleken met het gemiddelde in Nederland. Ik denk dat dit met onze Twentse nuchterheid te maken heeft. Met een vaccinatie bescherm je namelijk niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen.’

‘Met een vaccinatie bescherm je niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen’

- Gerla Kenkhuis

Meer soorten vaccinaties in 2022

Hoewel sommige infectieziektes dus verdwijnen door vaccinaties, neemt in 2022 het aantal soorten vaccinaties bij GGD Twente wel toe, met als resultaat dat Twentenaren tegen maar liefst 21 ziektes worden beschermd. Gerla legt uit. ‘Die toename in het aantal soorten vaccinaties heeft te maken met het feit dat er in 2022 nieuwe virussen zijn uitgebroken en wij nieuwe doelgroepen zijn gaan vaccineren. Binnen de Jeugd-gezondheid verzorgden we in 2022 de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma die kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar tegen 12 ziektes beschermen. Daarnaast heeft onze afdeling in 2022 een inhaalcampagne rondom HPV opgezet. HPV is een infectieziekte die kan leiden tot 6 vormen van kanker: baarmoederhalskanker, kanker aan de mond- en keelholte, kanker aan de vagina, kanker aan de schaamlippen, anuskanker en peniskanker. Daarom kregen in 2022 meiden en jongens in de leeftijd van 10 tot 18 jaar een uitnodiging om een HPV-vaccinatie te halen.’

‘In 2022 konden Twentenaren zich tegen 21 ziektes laten vaccineren’

- Gerla Kenkhuis

Corona, SOA’s en apenpokken

De afdeling Corona vaccineert in 2022, net als in 2020 en 2021, tegen de gevolgen van het corona-virus’, zo vertelt Gerla. ‘Op het hoogtepunt van de corona-boostercampagne van het afgelopen jaar kregen maar liefst 68.000 Twentenaren
per week een vaccinatie. Tenslotte vaccineerde de afdeling Infectieziekten in 2022 tegen 8 ziekten. Bijvoorbeeld seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s). En ook tegen het apenpokkenvirus (Mpox), dat in 2022 ook in Nederland uitbrak en vooral rondging onder mannen die seks hebben met andere mannen.’

‘Het is heel belangrijk dat wij inwoners en bestuurders telkens weer bijpraten over de toegevoegde waarde van vaccineren’

- Gerla Kenkhuis

Vaccineren, informeren en adviseren

GGD Twente zet vaccinaties dus volop in als hulpmiddel om de gezondheid van Twentenaren te bevorderen, maar wat Gerla betreft kunnen in de nabije toekomst nog extra verbeteringen worden gerealiseerd. ‘Bijvoorbeeld als het gaat om snel veel vaccins zetten, want op dat gebied hebben we heel veel geleerd tijdens de coronapandemie. Maar zeker ook op het gebied van het informeren en adviseren van de inwoners en de bestuurders van de 14 Twentse gemeenten. Het is heel belangrijk dat wij mensen telkens weer bijpraten over de toegevoegde waarde van vaccineren.’

‘Als expertisecentrum willen we ervoor zorgen dat vaccinaties ook in de toekomst bijdragen aan de gezondheid in Twente’

- Gerla Kenkhuis

Expertisecentrum Vaccinaties

Door voldoende te informeren en adviseren, kunnen Gerla en haar collega’s eventuele vaccinatie-twijfels bij inwoners wegnemen en zo de vaccinatiebereidheid verder vergroten. ‘En als de 14 Twentse gemeenten dankzij onze informatie en adviezen inzien dat vaccinaties bijdragen aan de gezondheid van hun inwoners, zullen ze het benodigde geld eerder beschikbaar stellen. Naast onze informatie- en adviesfunctie willen we als GGD Twente graag nog sterker gaan samenwerken met huisartsen en zorginstellingen, zodat de lijntjes korter worden en kennis optimaal wordt gedeeld.
Én we willen op korte termijn een expertisecentrum over vaccinaties opzetten, zodat wij onze kennis en kunde op dit gebied met de burgers en gemeenten in Twente kunnen delen. Doen we dit op de juiste manier, dan zetten we GGD Twente sterker op de kaart als deskundig partner en worden we vanzelf beter vindbaar en toegankelijker. Samen met de andere betrokken partijen moeten we goed voorbereid zijn op een eventuele nieuwe ziekte of pandemie. Daarbij is en blijft vaccineren de sleutel tot gezondheidswinst in Twente.’

Terug naar de overzichtspagina.
Sluit het antwoord

fout!

In 2022 konden Twentenaren zich tegen 21 ziektes laten vaccineren

Naar beneden scrollen om verder te lezen

‘Vaccineren is en blijft de sleutel tot gezondheidswinst in Twente’

Gerla kenkhuis

Gerla Kenkhuis

Teamleider Jeugdgezondheid bij GGD Twente

‘‘Als inwoner van Twente krijg je op verschillende momenten in je leven met vaccinaties te maken’

- Gerla Kenkhuis

Het belang van groepsimmuniteit

‘Bij veel infectieziekten kan een vaccinatie bijdragen aan de groepsimmuniteit’,
zo vertelt Gerla. ‘Groepsimmuniteit betekent dat een grote groep mensen dankzij
de vaccinatie de ziekte niet kan krijgen, zodat de kans op verspreiding steeds
kleiner wordt. Als niemand de ziekte meer kan krijgen, kan niemand de ziekte meer overdragen en verdwijnt de ziekte. Dat is bijvoorbeeld al gebeurd met pokken en hopelijk binnen een paar jaar ook met polio. Hiervoor is het dus wel belangrijk dat er goed en veel wordt gevaccineerd. Bovendien is de vaccinatiebereidheid in de regio Twente heel hoog vergeleken met het gemiddelde in Nederland. Ik denk dat dit met onze Twentse nuchterheid te maken heeft. Met een vaccinatie bescherm je namelijk niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen.’

‘Met een vaccinatie bescherm je niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen’

- Gerla Kenkhuis

Meer soorten vaccinaties in 2022

Hoewel sommige infectieziektes dus verdwijnen door vaccinaties, neemt in 2022 het aantal soorten vaccinaties bij GGD Twente wel toe, met als resultaat dat Twentenaren tegen maar liefst 21 ziektes worden beschermd. Gerla legt uit. ‘Die toename in het aantal soorten vaccinaties heeft te maken met het feit dat er in 2022 nieuwe virussen zijn uitgebroken en wij nieuwe doelgroepen zijn gaan vaccineren. Binnen de Jeugd-gezondheid verzorgden we in 2022 de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma die kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar tegen 12 ziektes beschermen. Daarnaast heeft onze afdeling in 2022 een inhaalcampagne rondom HPV opgezet. HPV is een infectieziekte die kan leiden tot 6 vormen van kanker: baarmoederhalskanker, kanker aan de mond- en keelholte, kanker aan de vagina, kanker aan de schaamlippen, anuskanker en peniskanker. Daarom kregen in 2022 meiden en jongens in de leeftijd van 10 tot 18 jaar een uitnodiging om een HPV-vaccinatie te halen.’

‘In 2022 konden Twentenaren zich tegen 21 ziektes laten vaccineren’

- Gerla Kenkhuis

Corona, SOA’s en apenpokken

De afdeling Corona vaccineert in 2022, net als in 2020 en 2021, tegen de gevolgen van het corona-virus’, zo vertelt Gerla. ‘Op het hoogtepunt van de corona-boostercampagne van het afgelopen jaar kregen maar liefst 68.000 Twentenaren
per week een vaccinatie. Tenslotte vaccineerde de afdeling Infectieziekten in 2022 tegen 8 ziekten. Bijvoorbeeld seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s). En ook tegen het apenpokkenvirus (Mpox), dat in 2022 ook in Nederland uitbrak en vooral rondging onder mannen die seks hebben met andere mannen.’

‘Het is heel belangrijk dat wij inwoners en bestuurders telkens weer bijpraten over de toegevoegde waarde van vaccineren’

- Gerla Kenkhuis

Vaccineren, informeren en adviseren

GGD Twente zet vaccinaties dus volop in als hulpmiddel om de gezondheid van Twentenaren te bevorderen, maar wat Gerla betreft kunnen in de nabije toekomst nog extra verbeteringen worden gerealiseerd. ‘Bijvoorbeeld als het gaat om snel veel vaccins zetten, want op dat gebied hebben we heel veel geleerd tijdens de coronapandemie. Maar zeker ook op het gebied van het informeren en adviseren van de inwoners en de bestuurders van de 14 Twentse gemeenten. Het is heel belangrijk dat wij mensen telkens weer bijpraten over de toegevoegde waarde van vaccineren.’

‘Als expertisecentrum willen we ervoor zorgen dat vaccinaties ook in de toekomst bijdragen aan de gezondheid in Twente’

- Gerla Kenkhuis

Expertisecentrum Vaccinaties

Door voldoende te informeren en adviseren, kunnen Gerla en haar collega’s eventuele vaccinatie-twijfels bij inwoners wegnemen en zo de vaccinatiebereidheid verder vergroten. ‘En als de 14 Twentse gemeenten dankzij onze informatie en adviezen inzien dat vaccinaties bijdragen aan de gezondheid van hun inwoners, zullen ze het benodigde geld eerder beschikbaar stellen. Naast onze informatie- en adviesfunctie willen we als GGD Twente graag nog sterker gaan samenwerken met huisartsen en zorginstellingen, zodat de lijntjes korter worden en kennis optimaal wordt gedeeld.
Én we willen op korte termijn een expertisecentrum over vaccinaties opzetten, zodat wij onze kennis en kunde op dit gebied met de burgers en gemeenten in Twente kunnen delen. Doen we dit op de juiste manier, dan zetten we GGD Twente sterker op de kaart als deskundig partner en worden we vanzelf beter vindbaar en toegankelijker. Samen met de andere betrokken partijen moeten we goed voorbereid zijn op een eventuele nieuwe ziekte of pandemie. Daarbij is en blijft vaccineren de sleutel tot gezondheidswinst in Twente.’

Vaccinaties vormen een belangrijk hulpmiddel bij de bescherming van de gezondheid. Al sinds 1957 worden Nederlanders via het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen ernstige infectieziektes als polio, difterie en kinkhoest. Met succes, want de ziektes komen niet of nauwelijks meer voor. En als in 2020 de coronapandemie uitbreekt, helpt het corona-vaccin om kwetsbare mensen te beschermen tegen ernstige ziekte en sterfte. Logisch dus dat GGD Twente dit hulpmiddel ook in 2022 inzet tegen 21 ziektes, waaronder apenpokken en HPV. Daarnaast worden de inwoners en de 14 Twentse gemeenten volop geïnformeerd en geadviseerd over het thema vaccineren, aldus Gerla Kenkhuis. ‘Zo kunnen we samen ziektes terugdringen en laten verdwijnen.’

Bescherming van je gezondheid

‘Als inwoner van Twente krijg je op verschillende momenten in je leven met vaccinaties te maken. Dat begint al op het moment dat je als vrouw zwanger wordt
en je jezelf en je baby via de 22-wekenprik kunt laten beschermen tegen kinkhoest.’ Aan het woord is Gerla Kenkhuis, teamleider Jeugdgezondheid binnen GGD Twente. ‘Is de baby eenmaal geboren, dan krijg je als ouder de keuze of je jouw kindje tegen 12 ernstige infectieziektes, zoals difterie, Hepatitis B en kinkhoest, wilt laten vaccineren. Maar ook op latere leeftijd kunnen vaccins bijdragen aan de bescherming van je gezondheid, bijvoorbeeld als iemand een hoger risico loopt op bepaalde ziektes door een lagere weerstand of de leefstijl. Of als je op vakantie gaat naar een land waar bijvoorbeeld malaria heerst.’

Terug naar de overzichtspagina.
Sluit het antwoord

Goed!

In 2022 konden Twentenaren zich tegen 21 ziektes laten vaccineren

Naar beneden scrollen om verder te lezen

‘Vaccineren is en blijft de sleutel tot gezondheidswinst in Twente’

Gerla kenkhuis

Gerla Kenkhuis

Teamleider Jeugdgezondheid bij GGD Twente

‘‘Als inwoner van Twente krijg je op verschillende momenten in je leven met vaccinaties te maken’

- Gerla Kenkhuis

Het belang van groepsimmuniteit

‘Bij veel infectieziekten kan een vaccinatie bijdragen aan de groepsimmuniteit’,
zo vertelt Gerla. ‘Groepsimmuniteit betekent dat een grote groep mensen dankzij
de vaccinatie de ziekte niet kan krijgen, zodat de kans op verspreiding steeds
kleiner wordt. Als niemand de ziekte meer kan krijgen, kan niemand de ziekte meer overdragen en verdwijnt de ziekte. Dat is bijvoorbeeld al gebeurd met pokken en hopelijk binnen een paar jaar ook met polio. Hiervoor is het dus wel belangrijk dat er goed en veel wordt gevaccineerd. Bovendien is de vaccinatiebereidheid in de regio Twente heel hoog vergeleken met het gemiddelde in Nederland. Ik denk dat dit met onze Twentse nuchterheid te maken heeft. Met een vaccinatie bescherm je namelijk niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen.’

‘Met een vaccinatie bescherm je niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen’

- Gerla Kenkhuis

Meer soorten vaccinaties in 2022

Hoewel sommige infectieziektes dus verdwijnen door vaccinaties, neemt in 2022 het aantal soorten vaccinaties bij GGD Twente wel toe, met als resultaat dat Twentenaren tegen maar liefst 21 ziektes worden beschermd. Gerla legt uit. ‘Die toename in het aantal soorten vaccinaties heeft te maken met het feit dat er in 2022 nieuwe virussen zijn uitgebroken en wij nieuwe doelgroepen zijn gaan vaccineren. Binnen de Jeugd-gezondheid verzorgden we in 2022 de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma die kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar tegen 12 ziektes beschermen. Daarnaast heeft onze afdeling in 2022 een inhaalcampagne rondom HPV opgezet. HPV is een infectieziekte die kan leiden tot 6 vormen van kanker: baarmoederhalskanker, kanker aan de mond- en keelholte, kanker aan de vagina, kanker aan de schaamlippen, anuskanker en peniskanker. Daarom kregen in 2022 meiden en jongens in de leeftijd van 10 tot 18 jaar een uitnodiging om een HPV-vaccinatie te halen.’

‘In 2022 konden Twentenaren zich tegen 21 ziektes laten vaccineren’

- Gerla Kenkhuis

Corona, SOA’s en apenpokken

De afdeling Corona vaccineert in 2022, net als in 2020 en 2021, tegen de gevolgen van het corona-virus’, zo vertelt Gerla. ‘Op het hoogtepunt van de corona-boostercampagne van het afgelopen jaar kregen maar liefst 68.000 Twentenaren
per week een vaccinatie. Tenslotte vaccineerde de afdeling Infectieziekten in 2022 tegen 8 ziekten. Bijvoorbeeld seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s). En ook tegen het apenpokkenvirus (Mpox), dat in 2022 ook in Nederland uitbrak en vooral rondging onder mannen die seks hebben met andere mannen.’

‘Het is heel belangrijk dat wij inwoners en bestuurders telkens weer bijpraten over de toegevoegde waarde van vaccineren’

- Gerla Kenkhuis

Vaccineren, informeren en adviseren

GGD Twente zet vaccinaties dus volop in als hulpmiddel om de gezondheid van Twentenaren te bevorderen, maar wat Gerla betreft kunnen in de nabije toekomst nog extra verbeteringen worden gerealiseerd. ‘Bijvoorbeeld als het gaat om snel veel vaccins zetten, want op dat gebied hebben we heel veel geleerd tijdens de coronapandemie. Maar zeker ook op het gebied van het informeren en adviseren van de inwoners en de bestuurders van de 14 Twentse gemeenten. Het is heel belangrijk dat wij mensen telkens weer bijpraten over de toegevoegde waarde van vaccineren.’

‘Als expertisecentrum willen we ervoor zorgen dat vaccinaties ook in de toekomst bijdragen aan de gezondheid in Twente’

- Gerla Kenkhuis

Expertisecentrum Vaccinaties

Door voldoende te informeren en adviseren, kunnen Gerla en haar collega’s eventuele vaccinatie-twijfels bij inwoners wegnemen en zo de vaccinatiebereidheid verder vergroten. ‘En als de 14 Twentse gemeenten dankzij onze informatie en adviezen inzien dat vaccinaties bijdragen aan de gezondheid van hun inwoners, zullen ze het benodigde geld eerder beschikbaar stellen. Naast onze informatie- en adviesfunctie willen we als GGD Twente graag nog sterker gaan samenwerken met huisartsen en zorginstellingen, zodat de lijntjes korter worden en kennis optimaal wordt gedeeld.
Én we willen op korte termijn een expertisecentrum over vaccinaties opzetten, zodat wij onze kennis en kunde op dit gebied met de burgers en gemeenten in Twente kunnen delen. Doen we dit op de juiste manier, dan zetten we GGD Twente sterker op de kaart als deskundig partner en worden we vanzelf beter vindbaar en toegankelijker. Samen met de andere betrokken partijen moeten we goed voorbereid zijn op een eventuele nieuwe ziekte of pandemie. Daarbij is en blijft vaccineren de sleutel tot gezondheidswinst in Twente.’

Vaccinaties vormen een belangrijk hulpmiddel bij de bescherming van de gezondheid. Al sinds 1957 worden Nederlanders via het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen ernstige infectieziektes als polio, difterie en kinkhoest. Met succes, want de ziektes komen niet of nauwelijks meer voor. En als in 2020 de coronapandemie uitbreekt, helpt het corona-vaccin om kwetsbare mensen te beschermen tegen ernstige ziekte en sterfte. Logisch dus dat GGD Twente dit hulpmiddel ook in 2022 inzet tegen 21 ziektes, waaronder apenpokken en HPV. Daarnaast worden de inwoners en de 14 Twentse gemeenten volop geïnformeerd en geadviseerd over het thema vaccineren, aldus Gerla Kenkhuis. ‘Zo kunnen we samen ziektes terugdringen en laten verdwijnen.’

Bescherming van je gezondheid

‘Als inwoner van Twente krijg je op verschillende momenten in je leven met vaccinaties te maken. Dat begint al op het moment dat je als vrouw zwanger wordt
en je jezelf en je baby via de 22-wekenprik kunt laten beschermen tegen kinkhoest.’ Aan het woord is Gerla Kenkhuis, teamleider Jeugdgezondheid binnen GGD Twente. ‘Is de baby eenmaal geboren, dan krijg je als ouder de keuze of je jouw kindje tegen 12 ernstige infectieziektes, zoals difterie, Hepatitis B en kinkhoest, wilt laten vaccineren. Maar ook op latere leeftijd kunnen vaccins bijdragen aan de bescherming van je gezondheid, bijvoorbeeld als iemand een hoger risico loopt op bepaalde ziektes door een lagere weerstand of de leefstijl. Of als je op vakantie gaat naar een land waar bijvoorbeeld malaria heerst.’

Terug naar de overzichtspagina.

lag het aantal ziekten
waartegen twentenaren zich in 2022 konden laten vaccineren

‘Vaccineren is en blijft de sleutel tot gezondheidswinst in Twente’

Vaccinaties vormen een belangrijk hulpmiddel bij de bescherming van de gezondheid. Al sinds 1957 worden Nederlanders via het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen ernstige infectieziektes als polio, difterie en kinkhoest. Met succes, want de ziektes komen niet of nauwelijks meer voor. En als in 2020 de coronapandemie uitbreekt, helpt het corona-vaccin om kwetsbare mensen te beschermen tegen ernstige ziekte en sterfte. Logisch dus dat GGD Twente dit hulpmiddel ook in 2022 inzet tegen 21 ziektes, waaronder apenpokken en HPV. Daarnaast worden de inwoners en de 14 Twentse gemeenten volop geïnformeerd en geadviseerd over het thema vaccineren, aldus Gerla Kenkhuis. ‘Zo kunnen we samen ziektes terugdringen en laten verdwijnen.’

‘Als inwoner van Twente krijg je op verschillende momenten in je leven met vaccinaties te maken. Dat begint al op het moment dat je als vrouw zwanger wordt
en je jezelf en je baby via de 22-wekenprik kunt laten beschermen tegen kinkhoest.’ Aan het woord is Gerla Kenkhuis, teamleider Jeugdgezondheid binnen GGD Twente. ‘Is de baby eenmaal geboren, dan krijg je als ouder de keuze of je jouw kindje tegen 12 ernstige infectieziektes, zoals difterie, Hepatitis B en kinkhoest, wilt laten vaccineren. Maar ook op latere leeftijd kunnen vaccins bijdragen aan de bescherming van je gezondheid, bijvoorbeeld als iemand een hoger risico loopt op bepaalde ziektes door een lagere weerstand of de leefstijl. Of als je op vakantie gaat naar een land waar bijvoorbeeld malaria heerst.’

Bescherming van je gezondheid

Gerla Kenkhuis

Gerla kenkhuis

Teamleider Jeugdgezondheid bij GGD Twente

‘‘Als inwoner van Twente krijg je op verschillende momenten in je leven met vaccinaties te maken’

- Gerla Kenkhuis

Het belang van groepsimmuniteit

‘Bij veel infectieziekten kan een vaccinatie bijdragen aan de groepsimmuniteit’,
zo vertelt Gerla. ‘Groepsimmuniteit betekent dat een grote groep mensen dankzij
de vaccinatie de ziekte niet kan krijgen, zodat de kans op verspreiding steeds
kleiner wordt. Als niemand de ziekte meer kan krijgen, kan niemand de ziekte meer overdragen en verdwijnt de ziekte. Dat is bijvoorbeeld al gebeurd met pokken en hopelijk binnen een paar jaar ook met polio. Hiervoor is het dus wel belangrijk dat er goed en veel wordt gevaccineerd. Bovendien is de vaccinatiebereidheid in de regio Twente heel hoog vergeleken met het gemiddelde in Nederland. Ik denk dat dit met onze Twentse nuchterheid te maken heeft. Met een vaccinatie bescherm je namelijk niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen.’

‘Met een vaccinatie bescherm je niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen’

- Gerla Kenkhuis

Meer soorten vaccinaties in 2022

Hoewel sommige infectieziektes dus verdwijnen door vaccinaties, neemt in 2022 het aantal soorten vaccinaties bij GGD Twente wel toe, met als resultaat dat Twentenaren tegen maar liefst 21 ziektes worden beschermd. Gerla legt uit. ‘Die toename in het aantal soorten vaccinaties heeft te maken met het feit dat er in 2022 nieuwe virussen zijn uitgebroken en wij nieuwe doelgroepen zijn gaan vaccineren. Binnen de Jeugd-gezondheid verzorgden we in 2022 de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma die kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar tegen 12 ziektes beschermen. Daarnaast heeft onze afdeling in 2022 een inhaalcampagne rondom HPV opgezet. HPV is een infectieziekte die kan leiden tot 6 vormen van kanker: baarmoederhalskanker, kanker aan de mond- en keelholte, kanker aan de vagina, kanker aan de schaamlippen, anuskanker en peniskanker. Daarom kregen in 2022 meiden en jongens in de leeftijd van 10 tot 18 jaar een uitnodiging om een HPV-vaccinatie te halen.’

‘In 2022 konden Twentenaren zich tegen 21 ziektes laten vaccineren’

- Gerla Kenkhuis

Corona, SOA’s en apenpokken

De afdeling Corona vaccineert in 2022, net als in 2020 en 2021, tegen de gevolgen van het corona-virus’, zo vertelt Gerla. ‘Op het hoogtepunt van de corona-boostercampagne van het afgelopen jaar kregen maar liefst 68.000 Twentenaren per week een vaccinatie. Tenslotte vaccineerde de afdeling Infectieziekten in 2022 tegen 8 ziekten. Bijvoorbeeld seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s). En ook tegen het apenpokkenvirus (Mpox), dat in 2022 ook in Nederland uitbrak en vooral rondging onder mannen die seks hebben met andere mannen.’

‘Het is heel belangrijk dat wij inwoners en bestuurders telkens weer bijpraten over de toegevoegde waarde van vaccineren’

- Gerla Kenkhuis

Vaccineren, informeren en adviseren

GGD Twente zet vaccinaties dus volop in als hulpmiddel om de gezondheid van Twentenaren te bevorderen, maar wat Gerla betreft kunnen in de nabije toekomst nog extra verbeteringen worden gerealiseerd. ‘Bijvoorbeeld als het gaat om snel veel vaccins zetten, want op dat gebied hebben we heel veel geleerd tijdens de coronapandemie. Maar zeker ook op het gebied van het informeren en adviseren van de inwoners en de bestuurders van de 14 Twentse gemeenten. Het is heel belangrijk dat wij mensen telkens weer bijpraten over de toegevoegde waarde van vaccineren.’

‘Als expertisecentrum willen we ervoor zorgen dat vaccinaties ook in de toekomst bijdragen aan de gezondheid in Twente’

- Gerla Kenkhuis

Expertisecentrum Vaccinaties

Door voldoende te informeren en adviseren, kunnen Gerla en haar collega’s eventuele vaccinatie-twijfels bij inwoners wegnemen en zo de vaccinatiebereidheid verder vergroten. ‘En als de 14 Twentse gemeenten dankzij onze informatie en adviezen inzien dat vaccinaties bijdragen aan de gezondheid van hun inwoners, zullen ze het benodigde geld eerder beschikbaar stellen. Naast onze informatie- en adviesfunctie willen we als GGD Twente graag nog sterker gaan samenwerken met huisartsen en zorginstellingen, zodat de lijntjes korter worden en kennis optimaal wordt gedeeld.
Én we willen op korte termijn een expertisecentrum over vaccinaties opzetten, zodat wij onze kennis en kunde op dit gebied met de burgers en gemeenten in Twente kunnen delen. Doen we dit op de juiste manier, dan zetten we GGD Twente sterker op de kaart als deskundig partner en worden we vanzelf beter vindbaar en toegankelijker. Samen met de andere betrokken partijen moeten we goed voorbereid zijn op een eventuele nieuwe ziekte of pandemie. Daarbij is en blijft vaccineren de sleutel tot gezondheidswinst in Twente.’